ZAKLJUČAK

Zaključak sa 10 sjednice Šk.odbora

ZAKLJUČCI SA 9. SJEDNICE ŠKOLSKOG ODBORA

Zaključci sa 9. sjednice Šk.odbora

ZAKLJUČCI SA 8. SJEDNICE ŠKOLSKOG ODBORA

ZAKLJUČCI SA 8. SJEDNICE ŠKOLSKOG ODBORA

Poziv za Šk. Odbor

Poziv za sjednicu Šk. Odbora

ZAKLJUČCI SA 7. SJEDNICE ŠKOLSKOG ODBORA

ZAKLJUČCI SA 7. SJEDNICE ŠKOLSKOG ODBORA

ZAKLJUČCI SA 6. SJEDNICE ŠKOLSKOG ODBORA

ZAKLJUČCI SA 6. SJEDNICE ŠKOLSKOG ODBORA

ZAKLJUČCI SA 5. SJEDNICE ŠKOLSKOG ODBORA

ZAKLJUČCI SA 5. SJEDNICE ŠKOLSKOG ODBORA

ZAKLJUČCI SA 4. SJEDNICE ŠKOLSKOG ODBORA

ZAKLJUČCI SA 4. SJEDNICE ŠKOLSKOG ODBORA

Poziv za Šk. Odbor

Poziv za sjednicu Šk. Odbora

ZAKLJUČCI SA 3. SJEDNICE ŠKOLSKOG ODBORA

ZAKLJUČCI SA 3. SJEDNICE ŠKOLSKOG ODBORA

Poziv za Šk. Odbor

Poziv za sjednicu Šk.Odbora

ZAKLJUČCI SA 2. SJEDNICE ŠKOLSKOG ODBORA

ZAKLJUČCI SA 2. SJEDNICE ŠKOLSKOG ODBORA

Poziv za Šk. Odbor

Poziv za sjednicu Šk. Odbora

ZAKLJUČCI SA 1. SJEDNICE NOVOG SAZIVA ŠKOLSKOG ODBORA

ZAKLJUČCI SA 1. SJEDNICE NOVOG SAZIVA ŠKOLSKOG ODBORA

Poziv za Šk. Odbor

Poziv za sjednicu Šk. odbora

ŠKOLSKI ODBOR - NOVI SAZIV OD TRAVNJA 2021.

DAVOR KOŠMRLJ, predstavnik osnivača
NINA ŠTIMAC, predstavnica osnivača
TATJANA MAJNARIĆ, predstavnica osnivača
LAURA KVATERNIK , predstavnica Vijeća roditelja
TIHANA ŠMIT, predstavnica Vijeća učitelja
IVAN BUIĆ, predstavnik Vijeća učitelja
DIJANA MIHELČIĆ MUHVIĆ, predstavnica iz Vijeća radnika

PREDSJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA: TIHANA ŠMIT
ZAMJENICA PREDSJEDNIKA ŠKOLSKOG ODBORA: LAURA KVATERNIK

ZAKLJUČAK

ZAKLJUČCI SA KONSITUIRAJUĆE SJEDNICE ŠKOLSKOG ODBORA

Sjednica Školskog odbora

Poziv za sjednicu Šk. odbora

ZAKLJUČAK

Zaključak sa 2. sjednice Šk. odbora

Sjednica Školskog odbora

Poziv za sjednicu Šk.odbora

Poziv za Šk. Odbor

Poziv za sjednicu Školskog odbora

Poziv za Šk. Odbor

Poziv za sjednicu Šk. odbora 13. listopada 2020

ZAKLJUČAK

Zaključak sa 4. sjednice Šk.odbora

Sjednica Školskog odbora

Poziv za sjednicu Šk.odbora

Sjednica Školskog odbora

Poziv za sjednicu Šk.odbora

Poziv za Šk.odbor- 20.02.2020

Poziv za sjednicu Šk.odbora

Sjednica Školskog odbora

Poziv za Šk. odbor- siječanj 2020.

Sjednica Školskog odbora

Poziv za Šk.odbor- prosinac 2019.
Zaključak sa sjednice - prosinac 2019.

Sjednica Školskog odbora

Poziv za Šk.odbor- siječanj 2018.
Zaključak sa sjednice- siječanj 2018.

Sjednica Školskog odbora

Zahtjev za prisustvovanje sjednici Šk.odbora- fizička osoba
Zahtjev za prisustvovanje sjednici Šk. odbora- pravna osoba

Sjednica Školskog odbora

Zahtjev za prisustvovanje sjednici Šk.odbora- fizička osoba
Zahtjev za prisustvovanje sjednici Šk. odbora- pravna osoba

Sjednica Školskog odbora

Poziv za sjednicu Šk.odbora- listopad 2018.
Zaključak- listopad 2018.

Sjednica Školskog odbora

Poziv za sjednicu Šk.odbora- siječanj 2019.
Zaključak- siječanj 2019.

Sjednica Školskog odbora

Poziv za sjednicu Šk.odbora- veljača 2019.
Zaključak- veljača 2019.

Sjednica Školskog odbora

Poziv za sjednicu Šk.odbora- svibanj 2019.
Zaključak- svibanj 2019.

Sjednica Školskog odbora

Poziv za sjednicu Šk.odbora- ožujak 2019.
Zaključak- ožujak 2019.

Sjednica Školskog odbora

Poziv za sjednicu Šk.odbora- kolovoz 2019.
Zaključak- kolovoz 2019.

Sjednica Školskog odbora

Poziv za sjednicu Šk.odbora- svibanj 2019.
Zaključak- svibanj 2019.

ŠKOLSKI ODBOR

ČLANOVI ŠKOLSKOG ODBORA

TIHANA ŠMIT, predstavnik Učiteljskog vijeća
DENIS KEZELE, predstavnik Učiteljskog vijeća
DIJANA MIHELČIĆ MUHVIĆ, predstavnica radnika
LAURA KVATERNIK, predstavnica roditelja
DAVOR KOŠMRLJ, predstavnik osnivača
NINA ŠTIMAC GRBAC, predstavnica osnivača
TATJANA MAJNARIĆ, predstavnica osnivača
PREDSJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA: Tihana ŠmitZAMJENICA PREDSJEDNIKA ŠKOLSKOG ODBORA: Dijana Mihelčić Muhvić