GODIŠNJI ISPIT - KLAVIRSKI ODJEL

20.6.2022. PONEDJELJAK, DVORANA GLAZBENE ŠKOLE U DELNICAMA, 2.KAT
-KLAVIR-

15:30 – LARA MIHELČIĆ
15:40 – IVAN ŽAGAR
15:50 – SARA LISAC
15:55 – KLARA LAKOTIĆ
16:05 - VINKA PETROVIĆ
16:15 - JANA VUKONIĆ
16:20 – JANA VANČINA
16:30 – KARLO JANEŠ
16:40 – TONKA ŠĆUKA
16:50 – MARTA KOZELIČKI
17:00 – MIA MILOŠ
17:10 – DAVID BROZOVIĆ
17:20 – PAULA MAMULA
17:30 – LEA KRAKAR
17:40 – MAJA MILIČEVIĆ
17:50 – MAGDA JEDRIŠKO
18:00 – DAVID POLJAK
18:10 – MAJA MILIČEVIĆ

GODIŠNJI ISPIT - GITARISTIČKI ODJEL

15.6.2022. SRIJEDA, DVORANA GLAZBENE ŠKOLE U DELNICAMA, 2.KAT

RASPORED GODIŠNJEG ISPITA IZ INSTRUMENTA
-GITARA-

15:00 - FRANKO TRAJKOVSKI
15:10 - MATEO KEZELE
15:20 - JAN PETRUŠANEC TOMAC
15:30 - LUKAS BELJAN
15:40 - LANA LISAC
15:50- GABRIJEL LAKOTIĆ
16:00 - PAOLA CRNKOVIĆ
16:10 - MIA ELENA TOMIĆ
16:20 - MATIJA PLEŠE
16:30 - DAMIR MUHVIĆ
16:40 - NOA VOLODER
16:50 - DORA ŠTIMAC
17:00 - KRISTIJAN FRANIĆ
17:10 - LAURA JURKOVIĆ
17:20 - VID MAJETIĆ
17:30 - ANDI JANEŠ
17:40 - LUKA FAK

ISPITNI ROKOVI 2021/2022

SOLFEGGIO usmeni dio ispita:
6.6. – VRBOVSKO u PO Vrbovsko
7.6.-DELNICE
8.6.-FUŽINE u PO Fužine

INSTRUMENTI PO ODJELIMA:
10.6. - UDARALJKE
14.6 – HARMONIKA i PUHAČI - flauta, klarinet, saksofon i truba
15.6. – GITARA
20.6. - KLAVIR

Godišnji ispiti iz instrumenata održavaju se u koncertnoj dvorani GŠ u Delnicama !