IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022.

Obrazloženje i Odluka o prihvaćanju polugod. izvještaja