KONCERT PRVAŠIĆA

Tradicionalni koncert učenika 1.razreda OGŠ Ive Tijardovića gdje pokazuju umijeće sviranja koje su usvojili tijekom prve godine svojega školovanja. Početak koncerta je u 17:30h u koncertnoj dvorani škole