ZAKLJUČCI SA 1. SJEDNICE NOVOG SAZIVA ŠKOLSKOG ODBORA