ISPIT KLAVIRSKOG ODJELA - ponedjeljak 14.6.2021.


15:30 – LEA KRAKAR
15:40 – VINKA PETROVIĆ
15:50 – JANA VANČINA
16:00 – KLARA LAKOTIĆ
16:10 – BERISLAVA SRNA GRGURIĆ
16:20 – IVAN ŽAGAR
16:30 –MAGDA JEDRIŠKO
16:40 – BORNA PETROVIĆ
16:50 – DORIJAN LEŠ
17:00 – TONKA ŠĆUKA
17:10 – SARA LISAC
17:20 – LARA MIHELČIĆ
17:30 – TINA MIHELČIĆ
17:40 – KARLO JANEŠ
17:50 – PAULA MAMULA
18:00 – DAVID BROZOVIĆ
18:10 – DAVID POLJAK
18:20 – MAJA MILIČEVIĆ
18:30 – PETRA MILIČEVIĆ
ISPIT GITARA I HARMONIKA - utorak 15.6.2021.


15:00 - Lana Lisac
15:05 Mia Elena Tomić
15:10 - Gabrijel Lakotić
15:15 - Lukas Beljan
15:20 - Mateo Kezele
15:25 - Franko Trajkovski
15:30 - Jan Petrušanec Tomac
15:35 - Luka Keler
15:40 - Lorena Južnić
15:45 - Luka Fak
15:50 - Paola Crnković

16:05 - Petra Pleše
16:10 - Gabrijela Leš
16:15 - Marta Kovačević
16:20 - Dora Štimac
16:25 - Noa Voloder
16:30 - Kristijan Franić
16:35 - Gabrijela Kozelički
16:40 - Andi Janeš

16:45 – Patrik Majnarić
16:50 – Leo Katić
16:55 – Adrian Štimac
17:00 – Ana Petrušanec TomacISPIT PUHAČKOG ODJELA - srijeda 16.6.2021.

15:30 – EVA FRIDA STARČEVIĆ
15:35 – EDA STARČEVIĆ
15:45 – MIHAEL ŠEPELJ
15:50 – IVAN GLAD
15:55 – MIRNA ŠAFAR
16:00 – LANA TALAN
16:05 – IVONA CUCULIĆ

16:15 – HANA MIRKOVIĆ
16:20 – LARA STEPIĆ
16:25 – DOROTEA STEPIĆ
16:30 – KATJA KAUZLARIĆ
16:35 – NEVA MARGITIĆ
16:40 –LANA ŠEPAC

17:00 – PAULO RADOŠEVIĆ
17:05 – KARLO LONČAR
17:10 – FILIP PLESNIČAR
17:15 – TIN MILOŠ
17:20 – IVAN MARAS

17:30 - NIKOLA MAJIĆ
17:40 - MELANI ŽUPANČIĆ
17:45 - ZARA ČASNI
17:50 – LAURA VRBANAC
17:55 - VANESSA SALKANOVIĆ
18:00 – SARA PITEŠA
18:05 – LEA MAMULA
18:10 – MARIJA SAMSA
18:15 – SOFIJA SAMSA
18:20 – KARLO KOLARIĆ
18:30 – SARA KOLARIĆ
18:35 – LORI KESIĆ


ISPIT KLAVIRSKOG ODJELA 2 I UDARALJKA - četvrtak 17.6.2021.

15:00 – CHIARA RADOŠEVIĆ
15:10 – TONI MILOŠ
15:20 – MARKO ČOP
15:30 – TEO KAJGAN

16:00 –MIA MILOŠ
16:10 – MARTA KOZELIČKI
16:20 – IVONA STARČEVIĆ