Ive Tijardovića

Najnovije objave

ŠKOLSKI ODBOR - NOVI SAZIV OD TRAVNJA 2021.

DAVOR KOŠMRLJ, predstavnik osnivača NINA ŠTIMAC, predstavnica osnivača TATJANA MAJNARIĆ, predstavnica osnivača LAURA KVATERNIK , predstavnica Vijeća roditelja TIHANA ŠMIT, predstavnica Vijeća učitelja IVAN BUIĆ, predstavnik Vijeća učitelja DIJANA MIHELČIĆ MUHVIĆ, ...

20.04.2021.

ZAKLJUČAK

ZAKLJUČCI SA KONSITUIRAJUĆE SJEDNICE ŠKOLSKOG ODBORA

06.04.2021.

PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O RADU

Pravilnik o izmjenama pravilnika o radu

06.04.2021.