Ive Tijardovića

Najnovije objave

OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA

OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA IVE TIJARDOVIĆA DELNICE KLASA: 112-01/20-01/25 URBROJ: 2112-31-1-20-01 U Delnicama, 7. srpnja, 2020. Obavještavam kandidate koji su dostavili prijavu na natječaj za radno mjesto u Osnovnoj Glazbenoj školi Ive Tijardovića Delnice koji ...

08.07.2020.

ZAKLJUČAK

Zaključak sa 4. sjednice Šk.odbora

08.07.2020.

PROCEDURE

Procedure

08.07.2020.